TeamOns team bestaat momenteel uit 2 logopedisten, 1 psychologe- muziektherapeute (creatieve psychotherapie voor kinderen en volwassenen) en 1 huiswerk- en studiecoach. We bieden daarnaast wobbelturnen aan. Ook worden diverse trainingen, workshops en kinderkampen aangeboden door ons team. Wij werken in samenwerking met kinderpsychiaters en kinderneurologen binnen en buiten de regio. Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe en gemotiveerde collega's ter versterking en uitbreiding van ons team. Meer kan u terugvinden bij 'vacatures'.

Lieselotte Bauwens

 • Coördinator Leieladder
 • Logopediste in het diagnostisch team en behandelteam (spraak-taal-leerteam)
 • Kinderlogopediste
 • Specialisatie leerstoornissen
 • TypTien Trainer
 • Cogmed Coach
 • Ontwikkelingsstimulerend Feuersteintherapeut
 • OMFT - specialist en spraaktherapeut
 • Begeleiding Frans (i.f.v. aanpak bij dyslectici)
 • Wobbelturndocente

 

 

Elke Dhont

 • Logopediste in het behandelteam - audiologe (taal- en leerteam)
 • Kinderlogopediste
 • Wobbelturndocente

Momenteel is Elke in zwangerschapsverlof t.e.m. mei 2022. Dikke proficiat met uw eerste spruit, een flinke zoon! 

 

 

Kinder- en jongerenpsycholoog M/V

Wij zijn dringend op zoek naar een vervangend therapeut voor ons psychologisch team:

 • Klinisch psychologe voor kinderen en jongeren
 • Psychodiagnosticus (kinderen en jongeren) oa. ass/adhd
 • Kindertherapeut
 • Speltherapeut
 • Gesprekstherapie 
 • Creatieve therapie
 • Auticoach

Wij verwelkomen graag in de nabije toekomst een psycholoog-psychotherapeut(e) voor (jong)volwassenen, ouders en groepen.

Muziektherapie

Wij verwelkomen graag binnenkort een vervangend muziektherapeut(e).

 • Muziektherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen 
 • Privéles piano, gitaar, ...

Muziektherapie

Sommige dingen vallen moeilijk te verwoorden. Het spreken geraakt niet altijd bij de essentie, komt niet op gang of loopt vast. Woorden worden soms niet gevonden of lijken ontoereikend. Een muzikale, creatieve benadering kan beweging en inzicht brengen.

Muziektherapie is een vorm van (psychodynamisch georiënteerde) psychotherapie, waarbij we samen met muziek aan de slag gaan.

Via muzikale improvisatie wordt er ruimte gecreëerd voor spel, fantasie en interactie. Muziek staat daarnaast ook zeer dicht bij het lichaam, bij het emotionele en bij hetgeen (nog) niet kan uitgesproken worden. De therapie is gericht op de beleving, en van daaruit zoeken we samen naar woorden.

Muzikale voorkennis is absoluut niet vereist; iedereen kan zich op zijn of haar unieke manier muzikaal uitdrukken. Een persoonsgerichte aanpak en het opbouwen van een vertrouwensrelatie staan centraal. Ik ontvang u vanuit een open, niet-oordelende houding en stem  me af op uw tempo en verwachtingen. Voor alle leeftijden.

Indien u nog vragen of twijfels hebt, kan u steeds contact opnemen met info@leieladder.be of mag u vrijblijvend een eerste sessie komen uitproberen. Wij kijken er oprecht naar uit u te ontmoeten!

Muziekles op maat

Voor wie geen aansluiting vindt bij het reguliere muziekonderwijs, maar zich wel graag wil verdiepen in de muziek, wordt privéles gitaar, piano of ... voorzien. Dit is voor beginners van alle leeftijden. De muzieklessen gebeuren op jouw maat en tempo, aangepast aan jouw (muzikale) voorkeuren.

 

Kinderkinesist(e)

 • Wij verwelkomen graag binnenkort een pediatrisch kinesitherapeute.

Specialisatie psychomotoriek bij kinderen

Leeftijd: 0 tot 18 jarigen

-diagnostiek:

neuromotorisch - psychomotorisch - schrijfmotorisch - (oa. DCD-coördinatie-ontwikkelingsstoornis)

-therapie:

kinderkiné - psychomotoriek - schrijfmotoriek - ademhaling - relaxatie -ontwikkelingstimulatie

-ouderbegeleiding - nauwe betrokkenheid van ouders (aanwezig in therapie indien mogelijk)

Eveneens wordt voorzien in:

 • Typ10 training (individuele typles); groepstraining mogelijk bij Lieselotte Bauwens
 • wobbelturnlessen voor kinderen met DCD

Sofie Vermeire

 • Huiswerk- en studiecoach
 • Begeleiding Frans (t.e.m. 4de middelbaar ASO)
 • Trainster 'leren leren' : ouder-kind en kindgroepstraining

 Ze is tevens werkzaam als leerkracht lager onderwijs.

 

 

 

 

Kinderpsychiater in associatie

Wij werken samen met diverse kinderpsychiaters en kinderneurologen in en buiten de regio. Wij staan open voor mondelinge toelichting van psychologisch (voor)onderzoek aan de kinderpsychiater/kinderneuroloog. Dit vergemakkelijkt het (psychiatrisch) vervolgtraject i.f.v. een eventuele officiële diagnosestelling.

Het psychologisch team voert vooronderzoek uit en kan een vermoedensdiagnose uiten (bv. ass - adhd). De officiële diagnose wordt gesteld bij een kinderpsychiater of kinderneuroloog (niet mogelijk bij ass).

U ontvangt de nodige doorverwijzingsinfo op een eerste verkennend gesprek of wanneer de nood naar verder kinderpsychiatrisch-kinderneurologisch onderzoek er is. Wij staan open tot onderling overleg ter bespreking van de psychologische onderzoeksresultaten van uw kind bij de kinderpsychiater/kinderneuroloog die u verkiest. Op deze manier kan de wachttijd mogelijks ingekort worden.

 

Diëtist(e)

Wij verwelkomen in de nabije toekomst graag een diëtist(e). 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Leieladder.be.