In Leieladder werkt een diagnostisch en therapeutisch psychologisch team, elk met zijn eigen expertise: psychodiagnostisch, speltherapie, gesprekstherapie, muziektherapie.

Voor diagnostiek bij kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen (bv. ass en adhd) werken we in samenwerking met kinderpsychiaters/kinderneurologen uit de regio (en daarbuiten). Wij zijn steeds bereid tot een mondelinge toelichting van het voorafgaand psychologisch onderzoek naar hen toe. Dit kan het psychiatrisch vervolgtraject verkorten i.f.v. een officiële psychiatrische diagnosestelling.

U kan bij ons terecht voor diagnostiek (oa. IQ, ass, adhd), psycho-educatie ass-adhd en/of psychotherapie onder de vorm van gesprekstherapie én creatieve muziektherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen:

We begeleiden hierbij diverse hulpvragen:

 • Kinderen en jongeren:
  • Psycho-educatie: omgaan met het anders zijn, begrijpen en ermee leren omgaan.
  • Autismespectrumstoornissen: psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, perspectiefnemingstraining, oplossingsgerichte vaardigheden aanleren
  • Gedragsproblemen
  • Stress, een vol hoofd, piekeren
  • Angsten
  • Uiten en begrijpen van gevoelens
  • Echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen: begrijpen en aanvaarden
  • Eetproblemen
  • Pestproblemen: slachtoffer en dader
  • Leren opkomen voor jezelf
  • Stimuleren van het zelfvertrouwen
  • Hoogbegaafdheid
  • Faalangst
  • Studiebegeleiding
  • ...

        Mogelijk onder de vorm van speltherapie, gesprekstherapie voor jongere en oudere              kinderen en jongeren. Creatieve muziektherapie is mogelijk vanaf leeftijd 5 jaar en              ouder.

 • Volwassenen (creatieve psychotherapie is mogelijk voor alle leeftijden - gesprekstherapie op dit moment mogelijk vanaf leeftijd 70+)
 • Koppels (mogelijk onder de vorm van creatieve psychotherapie - muziektherapie) 
 • Gezinnen (mogelijk onder de vorm van creatieve psychotherapie - muziektherapie)

Sociale vaardigheidstrainingen, zowel individueel als in groep, worden aangeboden.

Werkwijze

De eerste sessie is steeds een kennismakingsgesprek waarin er wordt geluisterd naar uw zorgen, vragen en verwachtingen. In dit gesprek spreken we samen af wat de frequentie van de begeleiding zal zijn en waarop deze zich moet focussen. Bij begeleiding van jonge kinderen wordt het kennismakingsgesprek met de ouders gevoerd, in afwezigheid van het kind. Bij jonge kinderen kunnen ouders tijdens de daaropvolgende sessies aanwezig blijven als het kind dit wenst. Het doel van de begeleiding is steeds om een oplossing te bieden, om te helpen maar de gesprekken kunnen ook gebruikt worden om te ventileren. Er wordt enkel gebruik gemaakt van methodes waar wetenschappelijke evidentie voor is.

Bij aanvang van de begeleiding kan niet voorspeld worden hoelang die zal duren en wanneer u resultaat zult zien. Zodra duidelijk wordt dat verdere begeleiding voor u geen meerwaarde meer biedt, bespreken we samen stopzetting of eventueel afbouw. Vanzelfsprekend kunt u de begeleiding ook zelf op elk moment beëindigen.


Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Leieladder.be.