/media/1014/lokaal-1.jpg
/media/1017/lokaal-1_2.jpg
/media/3859/lokaal-2.jpg
/media/1021/lokaal-2_1.jpg
/media/1022/rekentherapie.jpg
/media/1023/img_9640-kopie-.jpg

Welkom!

Welkom op de site van ons multidisciplinair paramedisch centrum, Leieladder.

UPDATE WACHTTIJD vanaf 03/03/2022:

De wachttijd voor de diensten logopedie en studiecoaching zijn weggewerkt. Wij kunnen terug nieuwe aanmeldingen nemen bij hulpvragen voor deze diensten.

Wij kunnen momenteel geen nieuwe aanmeldingen nemen voor de dienst psychologie (gesprekstherapie-creatieve psychotherapie (muziektherapie) en kinesitherapie. Wij kunnen u op de wachtlijst plaatsen indien gewenst.

Neem gerust contact op bij verdere vragen via 0473 84 67 17. Wij informeren u graag.

We merken dat we meer aanvragen ontvangen dan normaal. Hierdoor kunnen de wachttijden oplopen via telefonie en mail en moet u mogelijks langer dan gewoonlijk wachten op antwoord. We willen ons hiervoor oprecht verontschuldigen. 

U kan zich aanmelden via info@leieladder.be en uw hulpvraag doorgeven. Van zodra mogelijk behandelen we uw aanvraag en nemen we contact met u op. Laat het zeker niet na om een herinneringaanmeldingsmail te sturen bij een dringende hulpvraag.

Wij danken u voor uw begrip. 

LeieLadder is een gespecialiseerd diagnostisch en therapeutisch centrum logopedie, psychologie en psychomotoriek in Machelen-aan-de-Leie. Wij voorzien daarnaast in andere diensten.

Wij bieden zorg op maat, elk vanuit ons eigen expertise, met een betrokken en persoonlijke aanpak. 

U kunt bij ons terecht voor screening, uitgebreid onderzoek, therapie en/of advies op logopedisch, psychologisch en/of psychomotorisch vlak.

De logopedische dienst is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie van spraak-, taal- en leerstoornissen (spelling, lezen en/of rekenen).  Kinderen met automatisatiemoeilijkheden kunnen een aangepaste typcursus TypTien volgen. Daarnaast wordt Cogmedtraining aangeboden voor volwassenen en kinderen met een zwak werkgeheugen.

De psychologische dienst richt zich op diagnostiek (specialisatie ass/adhd), individuele begeleiding van kinderen, jongerenen, volwassenen, koppels en ouder- en gezinsbegeleiding. We voorzien in creatieve therapie waaronder muziektherapie. Er worden ook groepstrainingen aangeboden: psychosociale vaardigheidstrainingen, Rots en Water training (on hold), ...

De psychomotorisch therapeut, een specialisatie van de klassieke kinesitherapie, richt zich op het kind of adolescent in zijn totaliteit. De psychomotorisch therapeut hecht belang aan alle aspecten van de ontwikkeling, omdat er constant interactie is tussen het motorische, sociaal-emotionele en cognitieve functioneren. Daarnaast heeft ook de omgeving een belangrijke invloed. Diagnostisch wordt onderzoek verricht naar DCD. Er wordt oa. gewerkt aan grove, fijne motoriek, schrijfmotoriek, lateralisatie, ... 

Kinder- en jeugdpsychiatrie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en psychische problemen. De kinder- en jeugdpsychiater richt zich op moeilijkheden die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-17jaar) zoals: aandachtsproblemen, hyperactief en impulsief gedrag, sociale moeilijkheden, leerproblemen, tics, stemmingsproblemen, angstklachten, eetmoeilijkheden, opstandig gedrag, opvoedingsproblemen… De problemen en ongerustheden waarmee het kind of de jongere wordt aangemeld, kunnen dus erg uiteenlopend zijn. Wij werken samen met diverse kinderpsychiaters uit de regio en staan open voor interne en mondelinge toelichting van psychodiagnostiek onderzoek vanuit Leieladder naar hen toe (na toestemming vanuit uw kant uiteraard). Zo is de kinderpsychiater voorafgaand op de hoogte van voorgaand onderzoek en vergemakkelijkt dit het nog te volgen psychiatrisch traject i.f.v. een eventuele officiële diagnosestelling. 

Leieladder voorziet ook in andere diensten om nog beter aan uw hulpvraag te beantwoorden:

  • huiswerkbegeleiding, studiecoaching, (examen)begeleiding Frans en wiskunde (lager-secundair)
  • yoga: kleuteryoga - kinderyoga- tieneryoga (on hold)
  • wobbelkinderyoga en ouder-kind(wobbel)yoga (on hold)
  • Wobbelturnen (2-4j, 4-8j, ouder-kind) op diverse locaties (Machelen, Deinze en Kruishoutem)

Wij voorzien daarnaast in kinderkampen, trainingen, workshops en infomomenten.

Onze kampen staan voor educatief, creatief én bewegend leren in kleine groep onder professionele begeleiding van therapeuten.

Momenteel bieden we volgende trainingen aan:

-typcursus typtien (vanaf 9 jaar)

-sociale vaardigheidstraining (vanaf 2de kleuter)

-groepstraining 'leren leren' : kindtraining / ouder-kindtraining 

-cogmed training (vanaf 4 jaar)

Volgende kinderkampen bieden we aan:

-paasgroeikamp (2de kleuter)

-kleuterzomerkamp omtrent lees- en rekenvaardigheden - op stap naar het 1ste leerjaar

-werkwoordenkamp (3de graad lager- 1ste graad middelbaar)

In 2022 breiden de diensten van Leieladder verder uit.

Volg onze site en facebookpagina zeker verder op om op de hoogte te blijven van de uitbreiding van ons expertiseteam, onze diverse specialisaties en trainingen.

Leieladder

De naam van de logopedische praktijk ‘LeieLadder' werd gekozen omwille van een van onze meest fundamentele uitgangspunten en doelstellingen: het stapsgewijze – ‘trapje na trapje' – hogerop brengen en optimaliseren van de communicatie. Bij kinderen verwijst ‘ladder' naar de reis die het kind, zijn ouders en de therapeut samen afleggen – telkens een trapje hoger in de ontwikkeling van de communicatie, vanuit meerdere invalshoeken: talig, communicatief, sociaal, cognitief, emotioneel, …

 

 

 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Leieladder.be.