Beste cliënten, Beste ouders

DIENST LOGOPEDIE 

     Reservaties CORONAperiode en PAASVAKANTIE

U kan afspraken bij Lieselotte én Elke combineren (OMFT tijdelijk niet mogelijk tot 3/4). 

Alle vaste afspraken blijven behouden, met uitzondering van therapiesessies op school.

Schoolse afspraken gaan dus niet door en worden automatisch geannuleerd. Deze momenten reserveert u dus best online in het centrum.

Wenst u een vaste afspraak te verplaatsen, graag dan per mail een seintje + vermelding van afspraakmoment. Zo kunnen we dit moment opnieuw openstellen voor reservatie.

Bij vragen, bel of mail gerust.

Lieselotte voorziet tijdens deze periode extra administratietijd. Gelieve zoveel mogelijk therapiemomenten te reserveren bij Elke, waarvoor dank voor uw begrip.

Online reservaties zijn afgesloten op 15/03/2020 om 18uur.

Afspraken kan u nog steeds per mail aanvragen (info@leieladder.be). 

Gelieve hierbij dan beschikbare momenten door te geven (dagen+ voormiddag/namiddag/tussen ... uur en ...uur). Dan mailen we u een voorstelafspraak door.

DIENST PSYCHOLOGIE

De psychologische afspraken blijven behouden op de vaste momenten of worden in mondeling overleg met Melissa of Alexandra vastgelegd. Afspraken kan u ook steeds per mail aanvragen (info@leieladder.be). 

TRAININGEN

Schrijf u nu in voor de voorjaarreeksen via info@leieladder.bezie leieladder.be/training

  • Typtiencursus (vanaf 9 jaar of eind 2de lj.): groepsreeks vanaf april 2020, individueel op elk moment van het jaar (data in onderling overleg)
  • Sociale vaardigheidstraining (kleuter – lager – 1ste graad middelbaar)
  • Paasgroeikamp 2de kleuter 

ALGEMEEN

Bij wijziging afspraken, annulering van afspraken, ... graag steeds verwittigen via de gekende coördinatiegegevens 0473 84 67 17 of info@leieladder.be (indien > 24 uur op voorhand). Zo kan het therapiemoment optimaal benut worden en worden misverstanden uitgesloten.

Bij afwezigheid vragen we u ten minste 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Bij ziekte verwachten we ten laatste om 7 uur 's morgens bij therapie in de voormiddag en 8 uur ’s morgens bij therapie in de namiddag een telefonisch seintje. Zoniet zijn we genoodzaakt de sessie aan te rekenen en zonder verwittiging aan uw kant, ook geen tussenkomst van uw mutualiteit te kunnen verlenen. Dank voor uw begrip.

Bedankt voor het vertrouwen in ons team.

Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.

 

Het Leieladder team

Lieselotte, Melissa, Alexandra en Elke

 

 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Leieladder.be.