Beste cliënten, Beste ouders

DIENST LOGOPEDIE 

     Reservaties krokusvakantie  (24/02/2020 t.e.m. 01/03/2020)

Op maandag 24/02/2020 start de vakantieregeling van de krokusvakantie en vervallen de vaste afspraken tijdens deze vakantieweek.

Vanaf 02/03/2020 gelden opnieuw de vaste afspraakmomenten.

Online reservaties mogelijk van 31/01/2020 (vanaf 11u30) t.e.m. 07/02/2020 (tot 9u00)!!! Daarna kan u nog per mail uw afspraken aanvragen.

Dank aan allen die de reservaties online regelde. Dit bespaart ons heel wat administratietijd.

Mogen we u vriendelijk vragen om de vakantieafspraken NIET tijdens de therapie aan te vragen zodat we de therapietijd ten volle kunnen benutten voor u/uw kind. Bedankt hiervoor.

Opmerking: We krijgen  ook graag per mail door indien uw kind op kamp/reis is en dus niet aanwezig kan zijn tijdens de vakantie. Mocht u uw werk- en vakantieregeling nog niet kennen voor de krokusvakantie, weten we dit ook graag. Dit is voor ons organisatorisch handig om weten.

U kan therapie tijdens de vakantie aanvragen van 1x60' door 2 afspraken (2x30’) na elkaar te reserveren. Tijdens vakanties is dit vaak wel haalbaar voor de kinderen bij leertherapie. Tijdens de schoolperiode wordt dit niet altijd aangeraden, zeker niet bij kinderen jonger dan 10 jaar. Voor enkel OMFT en spraaktherapie adviseren we sessies van 30’. Vraag gerust ons advies.

Het centrum is gedurende de hele krokusvakantie open. Er is dus heel wat mogelijkheid tot therapie gedurende de vakantieweek.

Dan is het immers een ideaal moment om de kinderen zonder extra schooldruk verder vooruit te helpen. Het leertreintje van de school blijft nu even stilstaan. We merken dat de kinderen in een ontspannen sfeer zelfs beter tot leren komen. We roepen dan ook op om uw kind tijdens de vakantie, uiteraard buiten eventuele reisvakantieweek, naar therapie te laten komen. Wij adviseren tot behoud van de frequentie die u tijdens de gewone schoolweken volgt. Zo is verdere therapieopbouw en evolutie mogelijk. 

Beschikbaarheid Leieladder-team: agenda krokusvakantie

U kan afspraken bij Lieselotte én Elke combineren (OMFT en begeleiding Frans enkel bij Lieselotte). Testing is enkel voorzien bij Lieselotte. U ontvangt hiervan een aparte mail.

Lieselotte werkt in de krokusvakantie op dinsdag, donderdag, vrijdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag.

Op andere dagen wordt bijkomend voorzien in hertesting en administratietijd (deze dagen staan niet online). 

Elke werkt in de krokusvakantie op maandag, woensdag en vrijdag.

DIENST PSYCHOLOGIE

De psychologische afspraken blijven behouden op de vaste momenten of worden in mondeling overleg met Melissa of Alexandra vastgelegd. Afspraken kan u ook steeds per mail aanvragen (info@leieladder.be). 

Melissa werkt tijdens de krokusvakantie op zaterdagvoormiddag.

Alexandra is afwezig tijdens de krokusvakantie.

TRAININGEN

Schrijf u nu in voor de voorjaarreeksen via info@leieladder.bezie leieladder.be/training

  • Typtiencursus (vanaf 9 jaar of eind 2de lj.): groepsreeks vanaf april 2020, individueel op elk moment van het jaar (data in onderling overleg)
  • Sociale vaardigheidstraining (kleuter – lager – 1ste graad middelbaar)
  • Paasgroeikamp 2de kleuter 

ALGEMEEN

Bij wijziging afspraken, annulering van afspraken, ... graag steeds verwittigen via de gekende coördinatiegegevens 0473 84 67 17 of info@leieladder.be (indien > 24 uur op voorhand). Zo kan het therapiemoment optimaal benut worden en worden misverstanden uitgesloten.

Bij afwezigheid vragen we u ten minste 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Bij ziekte verwachten we ten laatste om 7 uur 's morgens bij therapie in de voormiddag en 8 uur ’s morgens bij therapie in de namiddag een telefonisch seintje. Zoniet zijn we genoodzaakt de sessie aan te rekenen en zonder verwittiging aan uw kant, ook geen tussenkomst van uw mutualiteit te kunnen verlenen. Dank voor uw begrip.

Bedankt voor het vertrouwen in ons team.

Binnenkort een deugddoende krokusvakantie toegewenst! 

 

Het Leieladder team

Lieselotte, Melissa, Alexandra en Elke

 

 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Leieladder.be.