/media/1014/lokaal-1.jpg
/media/1017/lokaal-1_2.jpg
/media/3859/lokaal-2.jpg
/media/1021/lokaal-2_1.jpg
/media/1022/rekentherapie.jpg
/media/1023/img_9640-kopie-.jpg

Welkom!

Welkom op de site van ons multidisciplinair paramedisch centrum, Leieladder.

LeieLadder is een gespecialiseerd diagnostisch en therapeutisch centrum logopedie, psychologie en psychomotoriek in Machelen-aan-de-Leie. Wij voorzien daarnaast in andere diensten.

Wij bieden zorg op maat, elk vanuit ons eigen expertise, met een betrokken en persoonlijke aanpak. 

U kunt bij ons terecht voor screening, uitgebreid onderzoek, therapie en/of advies op logopedisch, psychologisch en/of psychomotorisch vlak.

De logopedische dienst is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie van spraak-, taal- en leerstoornissen (spelling, lezen en/of rekenen).  Kinderen met automatisatiemoeilijkheden kunnen een aangepaste typcursus TypTien volgen. Daarnaast wordt Cogmedtraining aangeboden voor volwassenen en kinderen met een zwak werkgeheugen.

De psychologische dienst richt zich op diagnostiek, individuele begeleiding van kinderen, jongerenen, volwassenen, koppels en ouder- en gezinsbegeleiding. We voorzien in creatieve therapie waaronder muziektherapie. Er worden ook groepstrainingen aangeboden: sociale vaardigheidstrainingen, Rots en Water training, ...

De psychomotorisch therapeut, een specialisatie van de klassieke kinesitherapie, richt zich op het kind of adolescent in zijn totaliteit. De psychomotorisch therapeut hecht belang aan alle aspecten van de ontwikkeling, omdat er constant interactie is tussen het motorische, sociaal-emotionele en cognitieve functioneren. Daarnaast heeft ook de omgeving een belangrijke invloed. Er wordt oa. gewerkt aan grove, fijne motoriek, schrijfmotoriek, lateralisatie, ...

Kinder- en jeugdpsychiatrie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en psychische problemen. De kinder- en jeugdpsychiater richt zich op moeilijkheden die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-17jaar) zoals: aandachtsproblemen, hyperactief en impulsief gedrag, sociale moeilijkheden, leerproblemen, tics, stemmingsproblemen, angstklachten, eetmoeilijkheden, opstandig gedrag, opvoedingsproblemen… De problemen en ongerustheden waarmee het kind of de jongere wordt aangemeld, kunnen dus erg uiteenlopend zijn.

Leieladder voorziet ook in andere diensten:

  • huiswerkbegeleiding en studiecoaching
  • yoga: kleuteryoga - kinderyoga- tieneryoga, in de nabije toekomst ook volwassenyoga
  • wobbelkinderyoga en ouder-kind(wobbel)yoga
  • Wobbelturnen (2-4j, 4-8j, ouder-kind) 

Wij voorzien daarnaast in kampen, trainingen, workshops en infomomenten.

Onze kampen staan voor educatief, creatief én bewegend leren in kleine groep onder professionele begeleiding van therapeuten.

Momenteel bieden we aan:

-typcursus typtien (vanaf 9 jaar)
-sociale vaardigheidstraining (vanaf 2de kleuter)

-groepstraining 'leren leren' : kindtraining / ouder-kindtraining 

-cogmed training (vanaf 4 jaar)
-werkwoordenkamp (3de graad lager- 1ste graad middelbaar)

-groeipaaskamp (2de kleuter)

-kleuterzomerkamp omtrent lees- en rekenvaardigheden - op stap naar het 1ste leerjaar

wat volgt binnenkort:

-creakampen (kleuter en lager, 1ste graad middelbaar)
-schrijfknap (2de en 3de kleuter)                                                                                     --'meten is weten' kamp (2de graad lager)                                                                          -ouderbegeleiding bij taal- en leerstoornissen                                                                                                            

In 2021 breiden de diensten van Leieladder verder uit.

Volg onze site en facebookpagina zeker verder op om op de hoogte te blijven van de uitbreiding van ons expertiseteam, onze diverse specialisaties en trainingen.

Leieladder

De naam van de logopedische praktijk ‘LeieLadder' werd gekozen omwille van een van onze meest fundamentele uitgangspunten en doelstellingen: het stapsgewijze – ‘trapje na trapje' – hogerop brengen en optimaliseren van de communicatie. Bij kinderen verwijst ‘ladder' naar de reis die het kind, zijn ouders en de therapeut samen afleggen – telkens een trapje hoger in de ontwikkeling van de communicatie, vanuit meerdere invalshoeken: talig, communicatief, sociaal, cognitief, emotioneel, …

 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Leieladder.be.